14. januára 2001
Počas audiencie sa Svätý Otec prihovoril hlavám štátov a predsedom vlád, medzi ktorými Slovenskú republiku zastupoval [...]
KN 13/2017
Čítaní: 21
14. januára 2001
Posledné zbohom kardinálovi Miloslavovi Vlkovi, ktorý zomrel 18. marca, mohli dať veriaci a sympatizanti pri zádušnej svätej omši 25. [...]
KN 13/2017
Čítaní: 2585

14. januára 2001
15. januára: PONDELOK 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBĺ. 1. čít. Hebr 5, 1-10; Ž 110, 1. 2. 3. 4; evanj. Ženích je s nimi Mk 2, 18-22. 16. [...]
KN 2/2001
Čítaní: 21
14. januára 2001
15. januára, pondelok: Pavol a Ján, prepodobní. Menlivé časti z pondelka alebo o prepodobných. Rúcho svetlé. Hebr 11, 17-31, zač. 329; Mk [...]
KN 2/2001
Čítaní: 31
14. januára 2001
„Kto by sa rád podobal dieťaťu, nech nemiluje jeho neskúsenosť, ale jeho nevinnosť.” SV. AUGUSTĺN „Každý je povolaný, aby vo [...]
KN 2/2001
Čítaní: 48

7. januára 2001
ÚVODNÝ SPEV Hľa, prichádza Pán, náš Kráľ; v jeho rukách je kráľovstvo, moc a sláva. MODLITBA DŇA Všemohúci Bože, ty si dnešného dňa svetlom [...]
KN 1/2001
Čítaní: 59
7. januára 2001
ÚVODNÝ SPEV Keď bol Ježiš pokrstený, otvorili sa nebesia; Duch Svätý sa vznášal nad ním v podobe holubice a zaznel Otcov hlas: Toto je môj [...]
KN 1/2001
Čítaní: 36
7. januára 2001
V českom Katolíckom týdenníku sa pred niekoľkými rokmi objavil článok, ktorý čitateľom približoval sviatosť krstu. Zaujal ma tu jeden veľmi [...]
KN 1/2001
Čítaní: 227