15. marca 2017
Počas audiencie sa Svätý Otec prihovoril hlavám štátov a predsedom vlád, medzi ktorými Slovenskú republiku zastupoval [...]
KN 13/2017
Čítaní: 293
15. marca 2017
Posledné zbohom kardinálovi Miloslavovi Vlkovi, ktorý zomrel 18. marca, mohli dať veriaci a sympatizanti pri zádušnej svätej omši 25. [...]
KN 13/2017
Čítaní: 2585

15. marca 2017
ÚVODNÝ SPEV Stále upieram oči k Bohu o pomoc a on ma vyslobodí z osídla. Bože, zhliadni [...]
KN 11/2017
Čítaní: 293
8. marca 2017
Navštíviť Svätú zem znamená prejsť po stopách Ježiša Krista, prísť na miesta spojené [...]
KN 10/2017
Čítaní: 78
8. marca 2017
13. MARCA: Pondelok po 2. pôstnej nedeli. Rúcho fialové. 1. čít. Dan 9, 4b-10; responz. Pane, [...]
KN 10/2017
Čítaní: 145

8. marca 2017
ÚVODNÝ SPEV V srdci mi znejú tvoje slová: „Hľadajte moju tvár.“ Pane, ja hľadám [...]
KN 10/2017
Čítaní: 314
1. marca 2017
Pamätám sa, ako som kedysi s napätím a radosťou otváral poštovú schránku [...]
KN 9/2017
Čítaní: 63
1. marca 2017
ÚVODNÝ SPEV Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším, zachránim ho, oslávim a obdarím [...]
KN 9/2017
Čítaní: 325

1. marca 2017
6. MARCA: Pondelok po 1. pôstnej nedeli. Rúcho fialové. 1. čít. Lv 19, 1-2. 11-18; responz. Tvoje slová, [...]
KN 9/2017
Čítaní: 179
22. februára 2017
ÚVODNÝ SPEV Pán mi bol oporou, vyviedol ma na miesto priestranné, zachránil ma, lebo si ma [...]
KN 8/2017
Čítaní: 301
22. februára 2017
Fašiangové finále prináša ukončenie plesov, veselíc a zábav. Azda najvďačnejšou [...]
KN 8/2017
Čítaní: 109