11. februára 2001
Počas audiencie sa Svätý Otec prihovoril hlavám štátov a predsedom vlád, medzi ktorými Slovenskú republiku zastupoval [...]
KN 13/2017
Čítaní: 106
11. februára 2001
Posledné zbohom kardinálovi Miloslavovi Vlkovi, ktorý zomrel 18. marca, mohli dať veriaci a sympatizanti pri zádušnej svätej omši 25. [...]
KN 13/2017
Čítaní: 2570

11. februára 2001
Zobsiahleho listu saleziánskeho misionára v Indii dona Meda vyberáme: „Neraz som Vám už vyslovil vďaku za dobrotu a lásku, s akou sledujete [...]
KN 6/2001
Čítaní: 106
4. februára 2001
Tajuplné slovíčko „bilokácia“ znamená byť súčasne na dvoch miestach. Je zbožnou túžbou všetkých, čo majú veľa práce a potrebovali by [...]
KN 5/2001
Čítaní: 45
4. februára 2001
Január: Aby občianska a náboženská výchova prispeli k znižovaniu každej formy netolerancie a diskriminácie. Február: Aby sa prijímaním [...]
KN 5/2001
Čítaní: 36

28. januára 2001
Ktoré krajiny Afriky si navštívila? Počas troch týždňov som navštívila dve krajiny – Keňu a Ugandu. Pre nás v eRku je veľmi dôležité [...]
KN 4/2001
Čítaní: 18
21. januára 2001
  Z histórie V porovnaní s mnohými národmi a krajinami Európy a Ázie sú dejiny Argentíny a Argentínčanov pomerne krátke, nemajú ani [...]
KN 3/2001
Čítaní: 46
14. januára 2001
V apoštolskom liste Tertio millennio adveniente pápež Ján Pavol II. zdôraznil, že prípravou na oslavu milénia i hlavnou úlohou v novom tisícročí [...]
KN 2/2001
Čítaní: 45

7. januára 2001
Plný optimizmu je list od slovenských saleziánov z ruského Jakutska. Tešia sa z požehnanej aktivity vlastných spolupracovníkov i z výsledkov [...]
KN 1/2001
Čítaní: 61