4. marca 2015
Počas audiencie sa Svätý Otec prihovoril hlavám štátov a predsedom vlád, medzi ktorými Slovenskú republiku zastupoval [...]
KN 13/2017
Čítaní: 165
4. marca 2015
Posledné zbohom kardinálovi Miloslavovi Vlkovi, ktorý zomrel 18. marca, mohli dať veriaci a sympatizanti pri zádušnej svätej omši 25. [...]
KN 13/2017
Čítaní: 2585

4. marca 2015
Vdp. Emil Stecker, kňaz Nitrianskej diecézy, zomrel 21. februára v 87. roku života a v 41. roku kňazskej [...]
KN 10/2015
Čítaní: 165
24. februára 2015
Vdp. Michal Tondra, kňaz Spišskej diecézy, zomrel 18. februára v 69. roku života a v 45. roku kňazskej [...]
KN 9/2015
Čítaní: 178
17. februára 2015
P. František Šatura SJ, kňaz Spoločnosti Ježišovej, zomrel 3. februára v 55. roku života [...]
KN 8/2015
Čítaní: 161

10. februára 2015
Vdp. Emanuel Chyla, kňaz Spiš­skej diecézy, zomrel 30. januára v 79. roku života a v 54. roku [...]
KN 7/2015
Čítaní: 137
28. januára 2015
P. Benedikt Michal Pintér OPraem, duchovný rehole premonštrátov, zomrel 12. januára v 70. roku [...]
KN 5/2015
Čítaní: 162
14. januára 2015
Vdp. Peter Badžgoň, kňaz Žilinskej diecézy, zomrel 28. decem­bra 2014 v 44. roku života a v 18. roku kňazskej [...]
KN 3/2015
Čítaní: 187

2. januára 2015
Don Teodor Gavenda SDB, duchovný rehole saleziánov, zomrel 9. decembra v 58. roku života a v 24. roku kňazskej [...]
KN 1/2015
Čítaní: 177
10. decembra 2014
Vdp. Pavel Ištok, kňaz Nitrianskej diecézy, zomrel 15. novem­bra v 57. roku života a v 10. roku kňazskej [...]
KN 50/2014
Čítaní: 145
19. novembra 2014
O. Gabriel Németh, asesor a titulárny kanonik, najstarší kňaz Gréckokatolíckej cirkvi [...]
KN 47/2014
Čítaní: 147