30. mája 2014
Počas audiencie sa Svätý Otec prihovoril hlavám štátov a predsedom vlád, medzi ktorými Slovenskú republiku zastupoval [...]
KN 13/2017
Čítaní: 261
30. mája 2014
Posledné zbohom kardinálovi Miloslavovi Vlkovi, ktorý zomrel 18. marca, mohli dať veriaci a sympatizanti pri zádušnej svätej omši 25. [...]
KN 13/2017
Čítaní: 2585

30. mája 2014
 Vdp. Bernard Pánči, kňaz Spišskej diecézy, zomrel 19. apríla v 92. roku života a v 68. roku kňazskej [...]
KN 18/2014
Čítaní: 261
19. marca 2014
Don Augustín Vrecko SDB, saleziánsky kňaz a misionár na Haiti, zomrel 10. marca v 80. roku života a v 46. roku [...]
KN 12/2014
Čítaní: 166
26. februára 2014
O. MUDr. Jozef Sukovský CSsR, gréckokatolícky redem­ptorista, zomrel 4. februára v 82. roku života [...]
KN 9/2014
Čítaní: 129

5. februára 2014
Vdp. Štefan Sojčák, kňaz Košickej arcidiecézy, zomrel 22. januá­ra v 64. roku života a v 37. roku [...]
KN 6/2014
Čítaní: 151
22. januára 2014
Vdp. Štefan Kocsis, kňaz Košickej arcidiecézy, zomrel 5. januára v 88. roku života a v 44. roku [...]
KN 4/2014
Čítaní: 154
15. januára 2014
Vdp. Miroslav Šiška, kňaz Rožňavskej diecézy, zomrel 6. ja­­nuá­ra v 49. roku života a v 18. roku [...]
KN 3/2014
Čítaní: 155

8. januára 2014
Vdp. Ján Lauda, kňaz Košickej arcidiecézy, zomrel 23. de­cem­bra 2013 v 60. roku života a v 37. [...]
KN 2/2014
Čítaní: 164
4. decembra 2013
Vdp. Marko Makai, kňaz Košickej arcidiecézy, zomrel 24. novembra v 41. roku života a v 16. roku kňazskej [...]
KN 49/2013
Čítaní: 225
27. novembra 2013
Mons. Ferdinand Javor, kňaz Trnavskej arcidiecézy, zomrel 16. novembra v 73. roku života a v 51. roku kňazskej [...]
KN 48/2013
Čítaní: 173