30. mája 2018
Počas audiencie sa Svätý Otec prihovoril hlavám štátov a predsedom vlád, medzi ktorými Slovenskú republiku zastupoval [...]
KN 13/2017
Čítaní: 267
30. mája 2018
Posledné zbohom kardinálovi Miloslavovi Vlkovi, ktorý zomrel 18. marca, mohli dať veriaci a sympatizanti pri zádušnej svätej omši 25. [...]
KN 13/2017
Čítaní: 2603

30. mája 2018
Keď pápež Ján Pavol II. v apoštolskej exhortácii Pastores dabo vobis píše, že kňazi sa majú [...]
KN 22/2018
Čítaní: 267
14. júna 2017
V prijímacej miestnosti visel obraz sv. Augustína, veľkého duchovného učiteľa, ktorý preňho tak veľa znamenal, [...]
KN 22/2017
Čítaní: 418
14. júna 2017
Ten, kto sa nechal pritiahnuť Božím hlasom a vydal sa nasledovať Ježiša, čoskoro hlboko v sebe spozoruje nepotlačiteľnú [...]
KN 22/2017
Čítaní: 169

14. júna 2017
Pán aj dnes opakuje: „Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám“ (Jn 13, 15). [...]
KN 22/2017
Čítaní: 1 444
6. júna 2012
Život sa neskladá z náhod, ale niekto vidí dopredu, akoby ma predchádzal, myslí dopredu a upravuje môj život. (...) Bol som šťastný, [...]
KN 23/2012
Čítaní: 477
6. júna 2012
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa [...]
KN 23/2012
Čítaní: 926

10. júna 2011
Kňazské povolanie je tajomstvo. Je to tajomstvo úžasnej výmeny medzi Bohom a človekom. Človek dáva Kristovi svoje človečenstvo, aby ho [...]
KN 23/2011
Čítaní: 635
10. júna 2011
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach, Bože, zmiluj [...]
KN 23/2011
Čítaní: 290
10. júna 2010
Milovaní novokňazi Slovenska! Už na začiatku vášho povolania, keď ste sa započúvali do hlasu Boha, ktorý zaznel vo vašom srdci, ste sa rozhodli [...]
KN 23/2010
Čítaní: 2 957