11. februára 2001
Počas audiencie sa Svätý Otec prihovoril hlavám štátov a predsedom vlád, medzi ktorými Slovenskú republiku zastupoval [...]
KN 13/2017
Čítaní: 44
11. februára 2001
Posledné zbohom kardinálovi Miloslavovi Vlkovi, ktorý zomrel 18. marca, mohli dať veriaci a sympatizanti pri zádušnej svätej omši 25. [...]
KN 13/2017
Čítaní: 2585

11. februára 2001
Pre sluchovo postihnuté deti Pracovníci Materskej a Základnej internátnej školy (MŠI a ZŠI) pre sluchovo postihnutých v Bratislave na [...]
KN 6/2001
Čítaní: 44
4. februára 2001
Spoločnosť Ježišova pozýva do svojich radov Jezuiti žijú svoju vieru v spoločenstve slobodných ľudí zasvätených Bohu v chudobe, čistote a [...]
KN 5/2001
Čítaní: 50
28. januára 2001
Štúdium teológie v Olomouci Cyrilometodská teologická fakulta Univerzity Palackého (CMTF UP) v Olomouci pripravuje na prácu v Cirkvi popri [...]
KN 4/2001
Čítaní: 37

21. januára 2001
On je živý Stretnutie On je živý sa uskutoční 27. januára od 9.30 h v kine Hviezda v Trenčíne (MHD č. 1, 2, 6, 11 zo železničnej stanice – [...]
KN 3/2001
Čítaní: 39
14. januára 2001
Voľné miesto Základná škola Jána de La Salle v Bratislave-Rači prijme na školský rok 2000/2001 na čiastočný úväzok učiteľa alebo učiteľku [...]
KN 2/2001
Čítaní: 41
7. januára 2001
Štúdium teológie Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje uchádzačom o [...]
KN 1/2001
Čítaní: 29

7. januára 2001
Konferencia o Jánovi XXIII. v Moskve Kardinál Roger Etchegaray sa nedávno vrátil z Moskvy, kde sa zúčastnil na zaujímavej [...]
KN 1/2001
Čítaní: 31