16. mája 2004
Počas audiencie sa Svätý Otec prihovoril hlavám štátov a predsedom vlád, medzi ktorými Slovenskú republiku zastupoval [...]
KN 13/2017
Čítaní: 0
16. mája 2004
Posledné zbohom kardinálovi Miloslavovi Vlkovi, ktorý zomrel 18. marca, mohli dať veriaci a sympatizanti pri zádušnej svätej omši 25. [...]
KN 13/2017
Čítaní: 2493

16. mája 2004
• Ako ste sa dostali k tejto službe? Keď ma Marcela Dobešová, v súčasnosti riaditeľka Áno pre život, oslovila, bola som práve [...]
KN 20/2004
Čítaní: 0
9. mája 2004
 Doc. Ing. Ján Morovič, PhD., sa narodil 17. júla 1945 v Šali. Študoval informatiku na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. [...]
KN 19/2004
Čítaní: 40
11. apríla 2004
Marta Marsinová sa narodila 11. mája 1922 v Žiline. Po maturite na dievčenskom gymnáziu [...]
KN 15/2004
Čítaní: 58

4. apríla 2004
• Niekoľkokrát ste sa na verejných fórach zmienili, že kolektív filozofov na vašej katedre sa zaoberá otázkami personalizmu. Mohli by sme [...]
KN 14/2004
Čítaní: 116
28. marca 2004
• V príspevku O Združení kresťanských robotníkov a zamestnancov ste vyzdvihli najmä vzdelávanie v oblasti sociálnej náuky Cirkvi. Na [...]
KN 13/2004
Čítaní: 42
14. marca 2004
• Otec kardinál, jubileá, zvlášť takéto vzácne, sú príležitosťou ohliadnuť sa dozadu, hodnotiť, ďakovať Bohu i ľuďom. Mnohé si človek plnšie [...]
KN 11/2004
Čítaní: 82

7. marca 2004
• Na základe menovacieho dekrétu Mons. Františka Rábeka a personálneho rozkazu ministra vnútra Vladimíra Palka ste sa stali biskupským [...]
KN 10/2004
Čítaní: 32
22. februára 2004
• Mons. Boccardo, ste spokojný s treťou pápežskou cestou na Slovensko? Zaiste. Návšteva prebehla zo všetkých stránok veľmi dobre. Začal by [...]
KN 8/2004
Čítaní: 29
8. februára 2004
• Čím vás osobitne oslovilo tohtoročné stretnutie? Sám sebe som v týchto dňoch hovoril, že veľmi často sa v Cirkvi trápime otázkami o tom, [...]
KN 6/2004
Čítaní: 27