28. júla 2002
Počas audiencie sa Svätý Otec prihovoril hlavám štátov a predsedom vlád, medzi ktorými Slovenskú republiku zastupoval [...]
KN 13/2017
Čítaní: 37
28. júla 2002
Posledné zbohom kardinálovi Miloslavovi Vlkovi, ktorý zomrel 18. marca, mohli dať veriaci a sympatizanti pri zádušnej svätej omši 25. [...]
KN 13/2017
Čítaní: 2556

28. júla 2002
> Vaša kniha Druhá šanca uzrela svetlo sveta až niekoľko rokov po odchode z nemocnice... Myšlienka napísať ju sa však zrodila [...]
KN 30/2002
Čítaní: 37
14. júla 2002
> Centrum vzniklo z potreby šíriť medzi ľuďmi orientáciu - ako sa vám to darí? Naše Centrum začalo pracovať iba minulý rok. A hoci [...]
KN 28/2002
Čítaní: 72
3. marca 2002
  > Vrátili by sme sa do čias vašej mladosti, keď ste ako 15- ročný vstúpili do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Ružomberku. [...]
KN 9/2002
Čítaní: 44

17. februára 2002
Ponorení do atmosféry Jednoduché priestory budovy bratislavského gymnázia spolu so základnou školou ležia v centre mesta, [...]
KN 7/2002
Čítaní: 44
16. februára 2002
> Po 16-hodinovom lete s prestupom vás čakal vo filipínskej metropole bohatý duchovný program rozdelený na päť častí. Mali [...]
KN 7/2003
Čítaní: 35
3. februára 2002
> Eminencia, čo považujete na vašej pastorácii za najdôležitejšie? Povolania. Ako platí základný fakt, že bez Eucharistie niet [...]
KN 5/2002
Čítaní: 22

16. decembra 2001
> Otec arcibiskup, o koľko Slovákov v zahraničí sa starajú slovenskí misionári a ktoré sú najpočetnejšie [...]
KN 50/2001
Čítaní: 24
21. októbra 2001
• Angažovali ste sa pri organizovaní svetových dní duševného zdravia na Slovensku od roku 1992, odkedy boli vyhlásené Svetovou [...]
KN 42/2001
Čítaní: 84
14. októbra 2001
> Čo vás, páter Donnon, priviedlo na myšlienku venovať sa službe pastorácie rodín? Pán mi dal milosť stať sa jedným z ôsmich [...]
KN 41/2001
Čítaní: 43