9. septembra 2001
Počas audiencie sa Svätý Otec prihovoril hlavám štátov a predsedom vlád, medzi ktorými Slovenskú republiku zastupoval [...]
KN 13/2017
Čítaní: 625
9. septembra 2001
Posledné zbohom kardinálovi Miloslavovi Vlkovi, ktorý zomrel 18. marca, mohli dať veriaci a sympatizanti pri zádušnej svätej omši 25. [...]
KN 13/2017
Čítaní: 2515

9. septembra 2001
• Desať rokov sa venujete pastorácii nepočujúcich. Pôvodne išlo o zámer, či skôr o náhodu? V rodine mám sluchovo postihnutých [...]
KN 36/2001
Čítaní: 625
10. júna 2001
Sila spoločného hlasu Myšlienka zjednotenia katolíckych žien s cieľom zosilniť svoj hlas vo svete sa zrodila ešte roku 1910 a požehnal ju pápež [...]
KN 23/2001
Čítaní: 36
3. júna 2001
Čo môžeme ponúknuť? Každý 1. jún už zo zvyku oslavujeme s našimi ratolesťami: plavba na propeleri, návšteva lunaparku, cukráreň či zmrzlina v [...]
KN 22/2001
Čítaní: 28

13. mája 2001
• Prečo sa aj v kontexte Cirkvi a viery tak veľa hovorí o sčítaní ľudu? Nie je to čiste civilná a občianska záležitosť? Sčítanie ako také [...]
KN 19/2001
Čítaní: 33
6. mája 2001
• Eminencia, s akými pocitmi opúšťate svoj úrad? Po 16 rokoch zanechávam službu v tejto funkcii, no misie si odnášam v srdci. Počas tohto [...]
KN 18/2001
Čítaní: 27
22. apríla 2001
• Pápež Ján Pavol II. vyzval novovymenovaných kardinálov, aby sa zasadzovali za ekumenizmus. Oni mu ako jeho najbližší spolupracovníci majú [...]
KN 16/2001
Čítaní: 66