9. apríla 2018
Počas audiencie sa Svätý Otec prihovoril hlavám štátov a predsedom vlád, medzi ktorými Slovenskú republiku zastupoval [...]
KN 13/2017
Čítaní: 123
9. apríla 2018
Posledné zbohom kardinálovi Miloslavovi Vlkovi, ktorý zomrel 18. marca, mohli dať veriaci a sympatizanti pri zádušnej svätej omši 25. [...]
KN 13/2017
Čítaní: 2570

9. apríla 2018
V období Veľkej noci sa do popredia dostáva aj téma katechumenov, ktorí zväčša [...]
KN 13-14/2018
Čítaní: 123
9. apríla 2018
Eva Cisárová-Mináriková sa tvorbe Márie Hollósyovej venovala už vo svojej [...]
KN 13-14/2018
Čítaní: 186
9. apríla 2018
Pravdepodobne ste o ňom vôbec nepočuli, alebo ak áno, tak veľmi málo. Je to povolanie, ktorého [...]
KN 13-14/2018
Čítaní: 303

9. apríla 2018
Neďaleko autobusovej stanice v Seredi býva zaujímavý človek. Hoci má 95 rokov, akoby sa vek na jeho [...]
KN 13-14/2018
Čítaní: 88
9. apríla 2018
Dejiny svätej omše sa začínajú Poslednou večerou. Sviatosť tela a krvi Pána bola ustanovená v [...]
KN 13-14/2018
Čítaní: 404
9. apríla 2018
Pozrime sa najprv na jeho pontifikát očami čísel. Pápež František vydal dve encykliky: Lumen fidei, [...]
KN 13-14/2018
Čítaní: 43

5. apríla 2018
Dnes sa v odbornej sfére pokla­dajú verše 8b – 20 v 16. kapito­le za neskorší dodatok, [...]
KN 13-14/2018
Čítaní: 49
3. apríla 2018
Pre lepšie pochopenie rozhod nutia Petrášovcov podporo­ vať tajnú literatúru je potrebné pozrieť sa [...]
KN 12/2018
Čítaní: 86
3. apríla 2018
Sloboda a demokracia na Slovensku? V roku 1988 utópia! Napriek tomu veriaci cítili, že v spoločnosti sa niečo deje. Ak nie dnes, [...]
KN 12/2018
Čítaní: 56