27. marca 2018
Počas audiencie sa Svätý Otec prihovoril hlavám štátov a predsedom vlád, medzi ktorými Slovenskú republiku zastupoval [...]
KN 13/2017
Čítaní: 70
27. marca 2018
Posledné zbohom kardinálovi Miloslavovi Vlkovi, ktorý zomrel 18. marca, mohli dať veriaci a sympatizanti pri zádušnej svätej omši 25. [...]
KN 13/2017
Čítaní: 2585

27. marca 2018
 Povely zneli jednoznačne a ne kompromisne. Z dostupných autentických zvukových záznamov nahraných počas [...]
KN 12/2018
Čítaní: 70
16. marca 2018
 Slovo „stigma“ je gréckeho pô vodu a znamená „znak“. Tým to termínom sa [...]
KN 11/2018
Čítaní: 414
7. marca 2018
Pôstne obdobie je okrem iného príležitosťou premýšľať nad tým, aký životný [...]
KN 10/2018
Čítaní: 154

7. marca 2018
Bojovať proti násiliu na ženách je dôležité a je dobré, ak sa tejto téme venujú aj [...]
KN 10/2018
Čítaní: 95
7. marca 2018
Pre mnohých bolo najsilnej ším momentom olympiády zjednotenie výpravy obochkórejských [...]
KN 10/2018
Čítaní: 59
7. marca 2018
 Slnko už dávno zapadlo, no stále bolo dosť svetla, keď sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave začali [...]
KN 10/2018
Čítaní: 71

7. marca 2018
 Ako sa k súčasným udalostiam stavia Katolícka cirkev na Slovensku? Smrť týchto mladých ľudí sa [...]
KN 10/2018
Čítaní: 34
1. marca 2018
Dejiny slovenskej literatúry a umelecké ho prekladu po roku 1945 sa prelínajú so životnou púťou Viliama [...]
KN 9/2018
Čítaní: 220
1. marca 2018
Ján Havlík sa narodil 12. februára 1928 vo Vlč kovanoch pri Skalici (dnes Dubovce) do chu dobnej rodiny robotníka, [...]
KN 9/2018
Čítaní: 171