4. februára 2001
Počas audiencie sa Svätý Otec prihovoril hlavám štátov a predsedom vlád, medzi ktorými Slovenskú republiku zastupoval [...]
KN 13/2017
Čítaní: 41
4. februára 2001
Posledné zbohom kardinálovi Miloslavovi Vlkovi, ktorý zomrel 18. marca, mohli dať veriaci a sympatizanti pri zádušnej svätej omši 25. [...]
KN 13/2017
Čítaní: 2556

4. februára 2001
Sedím u známych na petržalskej Romanovej ulici. „Neurazíte sa, ak si na chvíľu pustíme správy?” pýtajú sa domáci. „Naopak, rád [...]
KN 5/2001
Čítaní: 41
28. januára 2001
Skúšať trpezlivosť druhého - to môžeme vidieť najmä u detí. „Ešte môžem?” „Pokiaľ môžem?” „Kde je tá hranica, keď [...]
KN 4/2001
Čítaní: 46
28. januára 2001
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov od štvrtka minulého týždňa sa stáva príležitosťou tisíckam kresťanských komunít na celom svete kontemplovať [...]
KN 4/2001
Čítaní: 42

21. januára 2001
V tretej piesni o Pánovom služobníkovi v Knihe proroka Izaiáša (50, 4) je napísané: Pán, Jahve, mi dal jazyk učenícky, aby som vedel slovom [...]
KN 3/2001
Čítaní: 36
21. januára 2001
V duchu tohoročného motta Ja som cesta, pravda a život prebieha od 18. do 25. januára na celom svete i v jednotlivých farnostiach a cirkevných [...]
KN 3/2001
Čítaní: 40
14. januára 2001
Pokoj je ovocie života v Duchu Svätom, je to Kristov dar, je to dar za život v Bohu. Pokoj si preto nemožno kúpiť za peniaze. Možno si ho len [...]
KN 2/2001
Čítaní: 37