22. apríla 2001
Počas audiencie sa Svätý Otec prihovoril hlavám štátov a predsedom vlád, medzi ktorými Slovenskú republiku zastupoval [...]
KN 13/2017
Čítaní: 0
22. apríla 2001
Posledné zbohom kardinálovi Miloslavovi Vlkovi, ktorý zomrel 18. marca, mohli dať veriaci a sympatizanti pri zádušnej svätej omši 25. [...]
KN 13/2017
Čítaní: 2556

22. apríla 2001
„Hosana! a Ukrižuj ho!” - týmito zdanlivými protikladmi pápež začal homíliu. „V týchto slovách, ktoré vyvolával pravdepodobne [...]
KN 16/2001
Čítaní: 0
22. apríla 2001
„Sme už vo vigílii Veľkonočného trojdnia, naplno v atmosfére Veľkého týždňa. Od zajtra do nedele budeme prežívať ústredné dni [...]
KN 16/2001
Čítaní: 32
22. apríla 2001
Pápež Ján Pavol II. vymenoval 9. apríla nového prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinála Crescenzia Sepeho. Kardinál sa narodil [...]
KN 16/2001
Čítaní: 26

15. apríla 2001
„Prv než začneme komentár k jednotlivým žalmom a kantikám ranných chvál, pouvažujeme ešte nad úvodom z minulej stredy. Vychádzame z [...]
KN 15/2001
Čítaní: 93
15. apríla 2001
Od 4. do 9. mája navštívi Ján Pavol II. Grécko, Sýriu a Maltu. Jeho púť, ktorá sa začala minulý rok duchovnou prítomnosťou v chaldejskom Ure a [...]
KN 15/2001
Čítaní: 39
8. apríla 2001
„V apoštolskom liste Novo millennio ineunte som vyslovil želanie, aby sa Cirkev neprestajne zdokonaľovala v modlitbe, čerpajúc zo slov [...]
KN 14/2001
Čítaní: 47

8. apríla 2001
„Dnes začíname posledný úsek pôstneho putovania, ktoré nám na budúcu nedeľu umožní vstúpiť do Svätého týždňa. Zatiaľ čo sa približujeme k [...]
KN 14/2001
Čítaní: 62
1. apríla 2001
„Slová sv. Lukáša predstavujú Pannu Máriu ako pútničku lásky. Aj sv. Alžbeta nás upozorňuje na jej vieru a hovorí v súvislosti s [...]
KN 13/2001
Čítaní: 50
1. apríla 2001
„Na dnešný, deň 25. marec, pripadá Slávnosť zvestovania Pána, ale keďže v ten istý deň je 4. pôstna nedeľa, tento sviatok - [...]
KN 13/2001
Čítaní: 53