25. marca 2001
Počas audiencie sa Svätý Otec prihovoril hlavám štátov a predsedom vlád, medzi ktorými Slovenskú republiku zastupoval [...]
KN 13/2017
Čítaní: 87
25. marca 2001
Posledné zbohom kardinálovi Miloslavovi Vlkovi, ktorý zomrel 18. marca, mohli dať veriaci a sympatizanti pri zádušnej svätej omši 25. [...]
KN 13/2017
Čítaní: 2493

25. marca 2001
„Naše stretnutie sme začali počúvaním najznámejších častí Zjavenia apoštola Jána. V ťarchavej žene, ktorá rodí syna, zatiaľ čo [...]
KN 12/2001
Čítaní: 87
25. marca 2001
„Zajtra, 19. marca, budeme sláviť sviatok sv. Jozefa. Liturgia nám v srdci pôstneho obdobia ukazuje tohto veľkého svätca ako [...]
KN 12/2001
Čítaní: 52
18. marca 2001
„Skôr ako zakončíme túto slávnostnú svätú omšu, chcem srdečne pozdraviť vás všetkých, drahí bratia a sestry, a poďakovať vám za vašu [...]
KN 11/2001
Čítaní: 17

18. marca 2001
• Ruini naďalej v čele biskupskej konferencie  Na ďalších päť rokov potvrdil pápež Ján Pavol II. kardinála Camilla Ruiniho v čele [...]
KN 11/2001
Čítaní: 0
18. marca 2001
Obdobie po Jubilejnom roku je poznačené Ježišovou výzvou „Zatiahni na hlbinu...”, zdôraznil Svätý otec vo svojom prejave pri [...]
KN 11/2001
Čítaní: 36
11. marca 2001
„Nezatvrdzujte svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas. Dnes, keď na Popolcovú stredu začíname pôstne obdobie, zaznieva toto [...]
KN 10/2001
Čítaní: 68

11. marca 2001
„Pred niekoľkými dňami sme začali pôstne obdobie, čas modlitby a pokánia, ktoré nás pozýva porovnávať sa osobitne s požiadavkami [...]
KN 10/2001
Čítaní: 34
11. marca 2001
V nedeľu 4. marca sa vo vatikánskej Kaplnke Matky Vykupiteľa začali tradičné pápežské duchovné cvičenia. V tomto roku vedie exercície [...]
KN 10/2001
Čítaní: 28
4. marca 2001
„Nedávne konzistórium, na ktorom som len niekoľko týždňov po skončení Svätého roka vymenoval 44 nových kardinálov, sa v análoch [...]
KN 9/2001
Čítaní: 37