4. marca 2001
Počas audiencie sa Svätý Otec prihovoril hlavám štátov a predsedom vlád, medzi ktorými Slovenskú republiku zastupoval [...]
KN 13/2017
Čítaní: 25
4. marca 2001
Posledné zbohom kardinálovi Miloslavovi Vlkovi, ktorý zomrel 18. marca, mohli dať veriaci a sympatizanti pri zádušnej svätej omši 25. [...]
KN 13/2017
Čítaní: 2556

4. marca 2001
Od 29. januára do 24. februára sa v Ariccii pri Ríme koná Generálna kapitula Rehole menších bratov konventuálov (minoritov). [...]
KN 9/2001
Čítaní: 25
25. februára 2001
„Boží plán spásy, tajomstvo jeho vôle sa týka každého stvorenia, čo charakteristicky vyjadrujú slová: ... zjednotiť v Kristovi ako v hlave [...]
KN 8/2001
Čítaní: 29
25. februára 2001
„Dnes mi bolo dopriate predsedať božskej liturgii v Bazilike sv. Petra pri príležitosti 1 700. výročia kristianizácie arménskeho národa. [...]
KN 8/2001
Čítaní: 26

18. februára 2001
  „Tak ako v Starom zákone sa sväté mesto nazývalo dcéra Siona, aj v knihe Zjavenie apoštola Jána je predstavený nový Jeruzalem ... [...]
KN 7/2001
Čítaní: 93
18. februára 2001
 „Dnes, na deň liturgickej spomienky na Lurdskú Pannu Máriu, slávime Svetový deň chorých. V posolstve na tento deň, ktoré som [...]
KN 7/2001
Čítaní: 41
18. februára 2001
Pápež Ján Pavol II. v posolstve k Svetovému dňu chorých odporúča všetkých trpiacich Márii, Matke Cirkvi a najmä jej trpiacich detí: [...]
KN 7/2001
Čítaní: 46

11. februára 2001
„Druhý Petrov list, používajúc charakteristické symboly apokalyptického jazyka – podľa židov skej literatúry, uvádza nové stvorenie [...]
KN 6/2001
Čítaní: 46
11. februára 2001
„,Duc in altum! Zatiahni na hlbinu!’ (Lk 5, 4). Týmito slovami sa Kristus obrátil na Petra, keď sa on a jeho spoločníci celú noc [...]
KN 6/2001
Čítaní: 0
4. februára 2001
„Drahí bratia a sestry, na celom svete slávime Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorého témou sú Kristove slová: ,Ja som cesta, [...]
KN 5/2001
Čítaní: 23