4. februára 2001
Počas audiencie sa Svätý Otec prihovoril hlavám štátov a predsedom vlád, medzi ktorými Slovenskú republiku zastupoval [...]
KN 13/2017
Čítaní: 35
4. februára 2001
Posledné zbohom kardinálovi Miloslavovi Vlkovi, ktorý zomrel 18. marca, mohli dať veriaci a sympatizanti pri zádušnej svätej omši 25. [...]
KN 13/2017
Čítaní: 2556

4. februára 2001
„Ak sa pozrieme na svet a jeho dejiny, na prvý pohľad sa zdá, že prevládajú vojny, násilie, útlak, nespravodlivosť a morálny úpadok. (...) [...]
KN 5/2001
Čítaní: 35
4. februára 2001
„S veľkou láskou pozdravujem početnú skupinu chlapcov a dievčat z Ríma a z Lazia, ktorí sa zhromaždili na Námestí sv. Petra na oslavu Dňa [...]
KN 5/2001
Čítaní: 21
4. februára 2001
Pápež Ján Pavol II. dňa 24. januára 2001 po generálnej audiencii podpísal a zverejnil posolstvo na Svetový deň masovo- komunikačných [...]
KN 5/2001
Čítaní: 51

28. januára 2001
„Žalmista v chválospeve zvoláva po mene všetky stvorenia. Zhora sa dívajú anjeli, slnko, mesiac, hviezdy i nebesá, na zemi sa hýbe 22 [...]
KN 4/2001
Čítaní: 30
28. januára 2001
Na pohrebných obradoch vo Ľvove sa ako zástupca Vatikánu zúčastnil prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Silvestrini. Telesné [...]
KN 4/2001
Čítaní: 47
21. januára 2001
  „Hlas prorokov – napríklad Izaiáša – sa opakovane ozýva, aby nám pripomenul, že sa musíme usilovať oslobodiť utláčaných [...]
KN 3/2001
Čítaní: 32

21. januára 2001
 „Evanjelium dnešnej nedele hovorí o zázraku, ktorý Ježiš vykonal na svadbe v Káne Galilejskej. Bol prvým znamením, prostredníctvom [...]
KN 3/2001
Čítaní: 65
14. januára 2001
  Jubileum ako epifánia „Budú sa ti klaňať, Pane... – je videnie, ktoré nám hovorí o budúcnosti, umožňuje nám pozerať do [...]
KN 2/2001
Čítaní: 40
14. januára 2001
 „Dnes sa chcem čo najsrdečnejšie poďakovať všetkým dobrovoľníkom, ktorí v Ríme, v Jeruzaleme a v mnohých iných svätyniach a [...]
KN 2/2001
Čítaní: 26