14. januára 2001
Počas audiencie sa Svätý Otec prihovoril hlavám štátov a predsedom vlád, medzi ktorými Slovenskú republiku zastupoval [...]
KN 13/2017
Čítaní: 44
14. januára 2001
Posledné zbohom kardinálovi Miloslavovi Vlkovi, ktorý zomrel 18. marca, mohli dať veriaci a sympatizanti pri zádušnej svätej omši 25. [...]
KN 13/2017
Čítaní: 2493

14. januára 2001
Na sviatok Zjavenia Pána daroval Cirkvi Svätý otec neobvyklý dar – apoštolský list, ktorý vlastnoručne podpísal v prítomnosti 100 000 [...]
KN 2/2001
Čítaní: 44
7. januára 2001
Pri príležitosti Jubilea sveta divadla sa Svätý otec obrátil na všetkých, čo reprezentujú rozsiahly a rozmanitý svet dramatických umení: [...]
KN 1/2001
Čítaní: 38
7. januára 2001
Svätý otec venoval poslednú predvianočnú katechézu príprave na príchod Vykupiteľa, použijúc symbol kontrastu svetla a tmy, života a smrti, čo [...]
KN 1/2001
Čítaní: 32

7. januára 2001
Dnes sa nám narodil Spasiteľ je myšlienka, ktorú pápež opakoval počas celej homílie. „V dnešný večer nám zaznieva starobylý a stále nový [...]
KN 1/2001
Čítaní: 63
7. januára 2001
Pápež sa z obloka svojej pracovne pred Anjel Pána krátko prihovoril veriacim a turistom, zhromaždeným na Svätopeterskom námestí. „Vo [...]
KN 1/2001
Čítaní: 37