30. apríla 2018
Počas audiencie sa Svätý Otec prihovoril hlavám štátov a predsedom vlád, medzi ktorými Slovenskú republiku zastupoval [...]
KN 13/2017
Čítaní: 100
30. apríla 2018
Posledné zbohom kardinálovi Miloslavovi Vlkovi, ktorý zomrel 18. marca, mohli dať veriaci a sympatizanti pri zádušnej svätej omši 25. [...]
KN 13/2017
Čítaní: 2493

30. apríla 2018
 „Bratia, viem žiť skromne a viem aj oplývať. Všade a všetko som sa už naučil: byť sýty aj [...]
KN 18/2018
Čítaní: 100
27. apríla 2018
 „V tomto veľkonočnom čase pokračujeme v katechézach o krste. Význam krstu jasne vystupuje do popredia z jeho [...]
KN 17/2018
Čítaní: 60
18. apríla 2018
 „Päťdesiat dní veľkonočného liturgického obdobia je vhodných na uvažovanie nad [...]
KN 16/2018
Čítaní: 154

26. marca 2018
 „Pri Poslednej večeri, po tom, ako Ježiš vzal chlieb a kalich vína a vzdával vďaky Bohu, vieme, že lámal [...]
KN 12/2018
Čítaní: 255
15. marca 2018
 „Po úkone prinášania chleba a vína sa začína eucharistická modlitba, ktorá je [...]
KN 11/2018
Čítaní: 173
7. marca 2018
„Po liturgii slova – pri ktorej som sa pristavil v predošlých katechézach – nasleduje ďalšia [...]
KN 10/2018
Čítaní: 112

1. marca 2018
„Táto veta sa nachádza v rozhovore o konci sveta situovanom na Olivovú horu v Jeruzaleme – práve tam, kde [...]
KN 9/2018
Čítaní: 167
20. februára 2018
 Pápež František pokračoval v cykle katechéz o svätej omši. Už tretíkrát sa venoval [...]
KN 8/2018
Čítaní: 115
13. februára 2018
 Svätý Otec v rámci cyklu katechéz o svätej omši nadviazal na tému z [...]
KN 7/2018
Čítaní: 121