28. januára 2001
Počas audiencie sa Svätý Otec prihovoril hlavám štátov a predsedom vlád, medzi ktorými Slovenskú republiku zastupoval [...]
KN 13/2017
Čítaní: 38
28. januára 2001
Posledné zbohom kardinálovi Miloslavovi Vlkovi, ktorý zomrel 18. marca, mohli dať veriaci a sympatizanti pri zádušnej svätej omši 25. [...]
KN 13/2017
Čítaní: 2556

28. januára 2001
Penzión pre hendikepovaných Jedným z konkrétnych ovocí Jubilea 2000 bude podľa rozhodnutia pápeža novozriadený dom pre hendikepovaných pútnikov [...]
KN 4/2001
Čítaní: 38
21. januára 2001
„Sme nešťastlivé matky,” opakovali si na prvých stretnutiach tie, ktoré prichádzali do Kostola sv. Petra, apoštola, v mestskej štvrti [...]
KN 3/2001
Čítaní: 37
21. januára 2001
 80-tisíc mladých v Barcelone „Šírte ďalej entuziazmus a atmosféru evanjelizácie, ktorú ste zažili na Svetovom dni mládeže,” [...]
KN 3/2001
Čítaní: 29

14. januára 2001
„Nemožno prehliadnuť, že práve popretie existencie Boha a jeho desiatich prikázaní priviedlo na svet tyraniu idolov posledného [...]
KN 2/2001
Čítaní: 28
14. januára 2001
Najmasovejšia beatifikácia v histórii Pápež Ján Pavol II. podpísal dekrét o mučeníctve 102 španielskych veriacich prenasledovaných počas [...]
KN 2/2001
Čítaní: 47
7. januára 2001
Jubileum 2000 sa už neodvratne završuje. Ak by sme sa chceli po ňom trochu poohliadnuť... Jubileum odkrylo cestu na objasnenie pápežovho [...]
KN 1/2001
Čítaní: 42

1. januára 2001
Na Námestí sv. Petra aj napriek neistému počasiu – ktoré akoby spĺňalo adventnú invokáciu: Roste nebesá z výsosti – sa zišlo niekoľko [...]
KN 1/2001
Čítaní: 56