Kontakty
Adresa redakcie
na osobný kontakt:

Kapitulská 5, Bratislava
Adresa redakcie
na písomný kontakt:

Redakcia Katolíckych novín
P. O. Box 276
810 00 Bratislava 1
Sekretariát:
Tel.: 02/5930 6911
E-mail: posta@katolickenoviny.sk
Šéfredaktor
Šéfredaktor
Igor Hanko

Vedie redakciu KN a koordinuje všetky činnosti súvisiace s tvorbou novín, vrátane distribúcie, inzercie a marketingu.
Tel.: 02/5930 6912
E-mail: sefredaktor@katolickenoviny.sk

Lucia Lauková
Asistentka šéfredaktora
Lucia Lauková
Zodpovedá za plynulý chod sekretariátu, efektívnu komunikáciu s verejnosťou a fakturáciu hromadných odberateľov.
Tel.: 02/5930 6911
E-mail: posta@katolickenoviny.sk
Zuzana Artimová
Vedúca vydania
Zuzana Artimová
Zabezpečuje a koordinuje výrobu čísla.
Tel.: 02/5930 6913
E-mail: veducavydania@katolickenoviny.sk

Ján Lauko
Redaktori
Ján Lauko
Rubrika: Mladým, Zo sveta
Hľadá zaujímavé témy pre mladých. Mapuje aktuálne udalosti zo života Cirkvi vo svete.

Peter Slovák
Tel.: 02/5930 6921
E-mail: slovak@katolickenoviny.sk


Tel.:
E-mail:

Ľudovít Malík
Tel.: 02/5930 6944
E-mail: malik@katolickenoviny.sk
Mária Bilá
Rubriky: Listáreň, Kultúra
Z príspevkov čitateľov zostavuje dvojstranu Listáreň. V rubrike Kultúra prezentuje kresťanské hodnoty v umení a predstavuje osobnosti z oblasti kultúry.

Martina Grochálová
Externé redaktorky
Martina Grochálová
Rubrika: Misie
Vedie rubriku Misie, ktorá sa zameriava na misijnú i rozvojovú prácu a predstavuje aktivity slovenských misionárov.
Martina Jokelová-Ťuchová Martina Jokelová-Ťuchová
Rubrika: Deťom
Spolu s kamarátmi všetkých detí Dobromilkou a Svetlúšikom pripravuje rubriku Deťom, v ktorej najmladším čitateľom detským jazykom odkrýva tajomstvá viery.

Monika Kekeliaková Monika Kekeliaková
Rubriky: Literárny dúšok, Literárne prílohy
V rubrike Literárny dúšok prináša výber z literárnych diel slovenských i svetových autorov. Zastrešuje literárne prílohy Katolíckych novín.
Ľuba Suchalová
Externá ilustrátorka
Ľuba Suchalová
Rubrika: Deťom
Farebne a príťažlivo ilustruje dobrodružstvá, ktoré s deťmi prežívajú Dobromilka a Svetlúšik.

Fotoeditor
Erika Litváková
Upravuje fotografie a dohliada na ich kvalitu. Podľa potrieb redakcie fotí.
Tel.: 02/5930 6919
E-mail: fotoeditor@katolickenoviny.sk
Mediálne spolupráce


Jazyková redakcia
Monika Šimoničová
Koriguje všetky príspevky po jazykovej a štylistickej stránke.
Tel.: 02/5930 6934
E-mail: simonicova@katolickenoviny.sk
Marian Veselý Marian Veselý
Koriguje všetky príspevky po jazykovej a štylistickej stránke.
Tel.: 02/5930 6935
E-mail: vesely@katolickenoviny.sk

Zuzana Lučaničová
Grafické redaktorky
Zuzana Lučaničová
Z pripravených textov a fotografií vytvára konečnú podobu novinovej strany.
Tel.: 02/5930 6932
E-mail: lucanicova@katolickenoviny.sk
Gabriela Némethová Gabriela Némethová
Z pripravených textov a fotografií vytvára konečnú podobu novinovej strany.
Tel.: 02/5930 6934
E-mail: grafika@katolickenoviny.sk


Správca siete
Tomáš Novosedlík
Správca siete, ktorý spravuje aj stránku KN.
Marta Pacalajová
Ekonómka
Marta Pacalajová
Dohliada na platby, honoráre a ostatné finančné záležitosti.
Tel.: 02/5930 6915
E-mail: pacalajova@katolickenoviny.sk

Distribúcia a marketing
Adresa:
Kapitulská 5, BratislavaVojtech Leffler
Manažér distribúcie
Vojtech Leffler
Koordinovanie distribúcie novín.
Tel.: 02/4364 2194, 02/4363 0112
E-mail: vleffler@ssv.sk

Odborná referentka
Barbora Čavojská Barbora Čavojská
Prijímanie a vybavovanie objednávok. Fakturácia.
Marketing
Juraj Sztuka
Odborný referent predaja
Juraj Sztuka Komunikácia s odberateľmi a farnosťami, marketingové aktivity.
Tel.: 02/4363 0114
E-mail: sztuka@katolickenoviny.sk

Inzercia
Odborná referentka
Beáta Hanulová
Marketingové aktivity a inzertne oddelenie, plošná inzercia.
Dana Cikhartová
Odborná referentka
Dana Cikhartová
Riadková inzercia, fakturácia.